Privacy Statement

Super important privacy stuff

 

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door The Rental Shop B.V., en ziet alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

The Rental Shop is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

The Rental Shop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61880493. The Rental Shop is gevestigd en kantoorhoudend aan de Oudedijk 191C, en bereikbaar via het e-mailadres office@therentalshop.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

The Rental Shop kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van jou: bijvoorbeeld door jouw inschrijving via de website of door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

  • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van The Rental Shop. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor The Rental Shop optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van The Rental Shop plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

The Rental Shop kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van The Rental Shop en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Rental Shop. The Rental Shop kan de volgende persoonsgegevens verwerken, die onder te verdelen zijn in 2 fases:

•          Fase 1; de verkennende fase: contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, woonvoorkeuren en inloggegevens.

•          Fase 2; zodra je na een bezichtiging concrete interesse hebt in een huurwoning: in dat geval vragen wij aanvullende gegevens, zoals je huidige adres, gegevens van je evt. verhuurder, een kopie paspoort (zonder foto en BSN), inkomensgegevens (salarisstroken, arbeidsovereenkomst en bankafschriften waarop salarisstorting is weergegeven), jouw bankrekeningnummer, een verhuurdersverklaring en/of hypotheekverklaring.

•          Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

The Rental Shop gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om jou via e-mail of telefonisch te voorzien van het aanbod aan huurwoningen, toegespitst op jouw wensen. Daarvoor hebben we jouw contactgegevens nodig,  bijvoorbeeld bezichtigingen te plannen, en vragen we naar jouw woonvoorkeuren, zoals de soort woning waarnaar je opzoek bent, evt. interieurwensen, gewenste aantal slaapkamers en je maximale huurprijs.

Indien je een geschikte woning hebt gezien en ons laat weten dat je in aanmerking wenst te komen voor de woning, hebben wij diverse aanvullende gegevens nodig ter voorbereiding op het sluiten van een mogelijke huurovereenkomst. Dit betreft bijvoorbeeld nadere gegevens over jezelf, zoals je huidige adres en een kopie van je paspoort, maar ook je inkomensgegevens. Aan de hand van je inkomensgegevens zal The Rental Shop een inschatting maken of je de huurprijs daadwerkelijk kunt betalen. Daarvoor werken we ook samen met een kredietinformatiebureau, ERD Credit Services.  

Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met onze (potentiële) klanten, voor het verbeteren van de diensten en producten en zo nodig voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

 

The Rental Shop kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Voor ontvangst van de nieuwsbrief dien je je in te schrijven. Wanneer je op enig moment besluit dat je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen (bijvoorbeeld omdat je een huurwoning hebt gevonden), dan kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

The Rental Shop kan je persoonsgegevens delen met aan The Rental Shop gelieerde ondernemingen en haar opdrachtgevers, veelal de verhuurders c.q. woningeigenaren. Zij willen uiteraard weten wie als huurder fungeert of zal fungeren voor hun woning. Zij hebben er ook een gerechtvaardigd belang bij dat jij de huur maandelijks kan voldoen. Om te onderzoeken of je voldoende financiële draagkracht hebt, werken wij samen met een kredietinformatiebureau, Data Checker. Om hen in staat te stellen deze eenmalige creditcheck te voldoen, vragen wij jouw toestemming om aan hen jouw volgende persoonsgegevens te verstrekken: initialen, achternaam, geboortedatum, huisnummer en postcode. Data Checker dient zich uiteraard volledig te houden aan de op haar rustende privacy verplichtingen.

DC;

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Data Checker. DC zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. DC gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door DC, zie: datachecker.nl/privacystatement. Wij verwijderen die persoonsgegevens c.q. de inhoud van de rapportage van de creditcheck overigens direct.

Tot slot delen wij, zodra je hiervoor toestemming hebt gegeven, jouw contactgegevens met een partner (PartnerPete B.V.) die jou desgewenst kan helpen en informeren over G/W/L en TV- en internetaansluitingen. Dat is wel zo makkelijk!

The Rental Shop kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op The Rental Shop rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

The Rental Shop heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving, zoals het aangaan van verwerkersovereenkomsten.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

•          het IP-adres van de bezoeker;

•          de datum en tijd van het bezoek;

•          de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

•          de op onze website bezochte pagina‘s;

•          informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door The Rental Shop zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie The Rental Shop samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de  website van The Rental Shop:

Functionele cookies

The Rental Shop plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

The Rental Shop maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

The Rental Shop heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. The Rental Shop heeft Google geen toestemming gegeven om via The Rental Shop verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Wij maken geen gebruik van tracking en/of advertentiecookies.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

The Rental Shop bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat The Rental Shop over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres office@therentalshop.nl kan je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door TRS, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt. TRS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan TRS of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

The Rental Shop neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met TRS via office@therentalshop.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop The Rental Shop omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via office@therentalshop.nl

 

Privacy is Important

Have any questions concerning your data - please make sure to contact us and we will try to make things better.