Huurcontract opzeggen bepaalde tijd

Zonder ontruimingsbeding

Het is belangrijk dat u het huurcontract wettelijk stopzet, het huurcontract voor bepaalde tijd zal namelijk niet zelfstandig eindigen. U moet hiervoor minimaal 3 maanden van te voren de huurder juist informeren (+1 maand voor elk extra jaar dat de huurder heeft gewoond met een maximum van 6 maanden).

Het huurcontract kan echter alleen onder de volgende voorwaarden worden ontbonden:

 • Huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen
 • Huurder gaat niet akkoord met een nieuw huurcontract* De verhuurder moet de huurder een huurcontract aanbieden dat als redelijk beschouwd kan worden en wordt veelal gebruikt indien de huurder niet akkoord gaat met b.v. onderhoud, renovatie of wijziging in de huurprijs.
  De huurprijs van een woning kan enkel gewijzigd worden indien een woning geliberaliseerd is volgens het puntentellingsysteem (€ 710,68 per 1 jan 2016).
  Is de woning niet geliberaliseerd? Dan kan de veranderingen niet te maken hebben met de huurprijs of de gevraagde servicekosten.
 • Huurder heeft woning nodig voor eigen gebruik
 • Huurder heeft een ‘hospita’

Met ontruimingsbeding

Indien huurder en verhuurder samen in het huurcontract hebben afgesproken dat de huurperiode voor bepaalde tijd is aangegaan en dat de woning weer ontruimd wordt door huurder wanneer de periode in de huurovereenkomst weer is afgelopen spreekt u van een huurcontract van bepaalde tijd met ontruimingsbeding, dit staat ook bekend als een diplomatenclausule.

Dit huurcontract van bepaalde tijd met ontruimingsbeding is echter alleen onder de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De eigenaar heeft een huis gekocht en zoekt tijdelijk een huurder voordat deze hier zelf gaat wonen.
 • De verhuurder heeft eerst zelf in het huis gewoond en gaat er na een bepaalde periode ook weer wonen: bijvoorbeeld omdat hij een tijd in het buitenland gaat wonen om te werken.
  Verhuurder gaat naar het buitenland (meestal werk gerelateerd) of maakt een lange reis.
  Wanneer hij weer terugkomt wil eigenaar / verhuurder zelf weer gebruik maken van de woning.
 • De vorige huurder gaat naar het buitenland maar wil graag weer gebruik maken van zijn woning wanneer hij terugkomt, indien verhuurder hiermee instemt kan verhuurder een huurder zoeken voor de periode dat vorige huurder niet in Nederland is.

Ook in dit geval moet de verhuurder de huur per aangetekende brief opzeggen en zich aan de wettelijke opzegtermijn houden. Als er medehuurders zijn, moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen.

Leegstandswet

Als u een woning huurt op basis van de Leegstandswet heeft u geen huurbescherming. Uw huurovereenkomst eindigt automatisch als de vergunning van de gemeente verloopt.

Als de verhuurder de huurovereenkomst eerder wil beëindigen, dan moet hij zich aan de opzegtermijn van minimaal drie maanden houden. De verhuurder heeft hiervoor geen toestemming van de huurder of de rechter nodig.

bronnen: wetboek-online.nl en het Jurdisch Loket
Deze informatie is met beste zorg samengesteld, echter kunnen wij hier geen rechten aan ontlenen. Raadpleeg altijd een advocaat en/of specialist voordat u stappen neemt. De situatie kan namelijk vaak anders zijn dan hierboven omschreven.

huurcontract opzeggen bepaalde tijd
Laat een review achter.